Napišite nam pišiteTelefon 02 30 00 070

Politika piškotkov podjetja Endless Pools

Varnost naših strank je temelj poslovanja podjetja Endless Pools® Swimming Machines in varstvo vaših podatkov pri tem ni izjema. To pomeni, da piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani, ne vsebujejo vaših osebnih podatkov. Ker pa na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, da vam zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo, naj vam razložimo, kako in zakaj jih uporabljamo.

Piškotki omogočajo boljše delovanje spletnih strani.

Piškotki so male tekstovne datoteke, ki so prek spletnih strani in včasih e-sporočil nameščene na vaš računalnik. Njihova primarna naloga je zagotavljanje podatkov podjetjem, ki si z njimi pomagajo na različne načine. Za vas to pomeni, da lahko spletno stran uporabljate bolj učinkovito in prihranite čas, saj vam določenih podatkov ni treba vnašati ob vsakem obisku. Piškotki poskrbijo tudi za to, da od nas prejemate za vas koristne in zanimive informacije.

Piškotki, ki jih uporabljamo, so razdeljeni v štiri kategorije:

 • 1. Obvezni piškotki

  Ti piškotki vam omogočajo nemoten obisk spletne strani in uporabo vseh njenih elementov. Brez njih ne bi mogli opravljati številnih stvari, kot so npr. interakcija s spletnimi stranmi, izpolnjevanje spletnih obrazcev in nakupovanje prek spleta. Ti piškotki pomagajo zagotavljati vašo varnost.

 • 2. Piškotki za zagotavljanje učinkovitosti spletne strani

  Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje spletne strani. Zagotovijo podatke o tem, kako obiskovalci uporabljajo posamezno spleto stran, katere spletne strani so najbolj obiskane in ali se je pojavila kakšna napaka.

 • 3. Piškotki za prilagajanje spletne strani

  Ti piškotki hranijo vaše osebne nastavitve, kot sta npr. velikost pisave in jakost zvoka, ali si zapomnijo osnovne podatke, ki ste jih vnesli, da vam jih ob naslednjih obiskih spletne strani ni treba ponovno vnašati. Primer: Če na spletni strani označite, da si zapomni vaše uporabniško ime, ki ga uporabljate za prijavo v sistem, vam ga ob naslednji prijavi ne bo treba ponovno vpisati.

 • 4. Piškotki za oglaševanje

  Ti piškotki nam pomagajo pri spletnem oglaševanju izdelkov Endless Pools® . Pri tem uporabljamo storitev Google AdWords remarketing, ki vam glede na podatke o obiskanih spletnih (pod)straneh Endless Pools®  prikazuje personalizirane oglase – podatke zagotovi piškotek, nameščen na vaš računalnik, tablico, pametni telefon ali drugo podobno napravo. Ta piškotek vas ne identificira in ne omogoča dostopa do vašega računalnika. Uporablja se ga samo za pridobivanje podatkov tipa: "Oseba X je obiskala spletno stran Y, zato tej osebi prikaži oglase, povezane s spletno stranjo Y." Google AdWords Remarketing nam omogoča prilagajanje marketinga vašim potrebam in prikazovanje samo tistih oglasov, ki so za vas zanimivi.

Kako se odjaviti od remarketinga in oglasov?

Če ne želite, da za vas uporabljamo Google AdWords Remarketing, se lahko kadarkoli odjavite. To storite na tej spletni strani: www.google.com/settings/ads. Če uporabe piškotkov ne dovolite tretjim osebam, to lahko označite na tej spletni strani: www.networkadvertising.org/choices/.

Piškotke na tem spletišču lahko sprejmete ali zavrnete s klikom povezave: